1. Yleistä
ReceiptHero Oy on kehittänyt sähköisten kuittien välittämisen mahdollistavan avoimen ReceiptHero-kuittiekosysteemin (”ReceiptHero”).

ReceiptHeroa voivat hyödyntää kuitteja tuottavat elinkeinonharjoittajat (”Elinkeinonharjoittajat”), kuitteja käsittelevät sovelluskehittäjät (”Sovelluskehittäjät”, sovellustensa osalta ”Kumppanisovellukset”) ja yritysasiakkaat edustajineen (”Yritysasiakkaat”) sekä täysi-ikäiset kuluttajat (”Kuluttajat”, Yritysasiakkaat ja Kuluttajat yhteisesti ”Loppukäyttäjät”).

Näissä käyttöehdoissa määritetään ne ehdot, joiden mukaan Loppukäyttäjät voivat hyödyntää ReceiptHeroa.

2. Tiivistelmä
ReceiptHero välittää sähköisiä kuitteja ja niihin liittyviä henkilötietoja eri toimijoiden välillä. ReceiptHeron avulla Loppukäyttäjä saa sähköisiä kuitteja Elinkeinonharjoittajien luona suorittamistaan ostoksista. Lisäksi Loppukäyttäjät voivat aktivoida ReceiptHeron käyttöön Kumppanisovellusten yhteydessä, ja saada tällöin Sovelluskehittäjiltä sähköisiin kuitteihin perustuvia palveluita.

ReceiptHero voi lisätä sähköisille kuiteille Elinkeinonharjoittajien tai Sovelluskehittäjien markkinointiviestejä tai suorittaa muutakin markkinointia Elinkeinonharjoittajien tai Sovelluskehittäjien lukuun. Lisäksi ReceiptHero voi koostaa sähköisistä kuiteista anonymisoituja tilastollisia raportteja ja luovuttaa niitä Elinkeinonharjoittajille siten kuin ReceiptHeron tietosuojakäytännössä on tarkemmin kuvattu.

ReceiptHeron käyttäminen tapahtuu Loppukäyttäjän omalla vastuulla. ReceiptHeron käyttäminen on maksutonta, mutta Sovelluskehittäjien tarjoamat palvelut saattavat olla maksullisia.

3. Sopimus
ReceiptHeron hyödyntäminen edellyttää näiden käyttöehtojen ja ReceiptHeron verkkosivuilta saatavilla olevan tietosuojakäytännön hyväksymistä, jotka yhdessä muodostavat ReceiptHeroa koskevan koko sopimuksen ReceiptHeron ja Loppukäyttäjän välillä (”Sopimus”).

Sopimus syntyy, kun Loppukäyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja ReceiptHeron tietosuojakäytännön tai viimeistään, kun Loppukäyttäjä on ryhtynyt käyttämään ReceiptHeroa. Yritysasiakkaan ja ReceiptHeron välinen sopimus voi lisäksi koostua muista sopimusliitteistä ja edellyttää Yritysasiakkaan edustajalta voimassa olevaa työsuhdetta Yritysasiakkaan kanssa.

Jos sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti ReceiptHeron tietosuojakäytäntöä (sekä Yritysasiakkaan ja ReceiptHeron välistä sopimusta), ja toissijaisesti näitä käyttöehtoja.

Loppukäyttäjän mahdolliset sopimukset Sovelluskehittäjien tai Elinkeinonharjoittajien kanssa eivät ole osa Sopimusta.

4. ReceiptHeron käyttöönotto ja kumppanisovellusten aktivointi
ReceiptHero otetaan käyttöön rekisteröitymällä siihen joko ReceiptHeron verkkopalvelussa Loppukäyttäjille tai Kumppanisovelluksen yhteydessä.

Rekisteröitymisen yhteydessä Loppukäyttäjä antaa omat yhteystietonsa sekä ostotapahtumien yhteydessä käytettävät henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten voimassa olevan maksukortin tunnistetiedot tai sähköpostiosoitteen (”ReceiptHero-tunniste”). ReceiptHero-tunnisteella Loppukäyttäjä voi aktivoida ReceiptHeron käyttöön uusien Kumppani-sovellusten yhteydessä.

Loppukäyttäjä vastaa antamistaan tiedoista ja siitä, että sillä on tarvittavat luvat hyödyntää antamiaan tunnistetietoja. Kolmansien osapuolten tunnistetietojen luvaton käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä ja saattaa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

ReceiptHerolla on oikeus poistaa käytöstä sellaiset ReceiptHero-tunnisteet, joita se epäilee väärinkäytettävän tai joiden käyttäjä ei ole enää ilmoitetun Yritysasiakkaan palveluksessa.

5. ReceiptHero-kuittien tarjoaminen, välitys ja tarkastelu
ReceiptHeron välittämä sähköinen kuitti (”ReceiptHero-kuitti”) sisältää tavallisen kuitin mukaiset perustiedot, kuten myyjän yhteystietoineen, ostokset hintoineen ja veroineen sekä kuitinantoajankohdan ja kuitin tunnisteen.

ReceiptHero-kuitteja tarjoavat ReceiptHeroa hyödyntävät Elinkeinonharjoittajat. ReceiptHero-kuitin saaminen edellyttää ReceiptHero-tunnisteen hyödyntämistä ostotapahtuman yhteydessä. ReceiptHero-kuitti tuotetaan ostotapahtuman yhteydessä hyödynnetyn ReceiptHero-tunnisteen perusteella. Tämän jälkeen ReceiptHero-kuitti välitetään eteenpäin Loppukäyttäjälle ReceiptHeron tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvatulla tavalla. Elinkeinonharjoittajilla on oikeus kieltää ReceiptHero-kuittien välittäminen tietyille Kumppanisovelluksille, joten on mahdollista, että tiettyjä ReceiptHero-kuitteja ei ole saatavilla tai hyödynnettävissä kaikkien Kumppanisovellusten yhteydessä.

ReceiptHero-kuitit ovat tarkasteltavissa ReceiptHeron erillisessä verkkopalvelussa, tietyissä Kumppanisovelluksissa. Lisäksi Loppukäyttäjän halutessa ne välitetään myös Loppukäyttäjän henkilökohtaisiin viestintävälineisiin (kuten sähköpostiosoite tai Facebook Messenger -sovellus). ReceiptHero-kuittien välitysajat, näkymät ja arkistointiajat saattavat vaihdella eri sovellusten kesken.

6. Sovelluskehittäjien palvelut ja Kumppanisovellukset
Sovelluskehittäjät voivat tarjota Kumppanisovellustensa yhteydessä ReceiptHero-kuittien tarkastelupalveluita sekä muita ReceiptHero-kuitteihin perustuvia palveluita. Sovelluskehittäjien tarjoamat palvelut voivat olla Loppukäyttäjälle maksullisia ja edellyttää erillistä sopimusta Sovelluskehittäjän kanssa. Sovelluskehittäjien palveluiden tarkempi sisältö määritetään Loppukäyttäjän ja Sovelluskehittäjän välisessä sopimuksessa. Sovelluskehittäjien palvelut eivät ole osa Sopimusta taikka ReceiptHeroa, eikä ReceiptHero vastaa osaksikaan niistä johtuvista velvoitteista.

7. ReceiptHeron ylläpito ja vikatilanteet
ReceiptHero pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että ReceiptHero on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä pois lukien ReceiptHeron kehitys- tai huoltoajankohdat, joista ReceiptHero pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

Mahdollisissa vikatilanteissa, kuten viivästyneitä tai puuttuvia ReceiptHero-kuitteja koskevissa kysymyksissä, Loppukäyttäjä voi olla yhteydessä ReceiptHeroon. Jos vika koskee Kumppanisovellusta tai ilmenee vain sen yhteydessä, taikka Sovelluskehittäjän palveluita, Loppukäyttäjän tulee olla yhteydessä kyseiseen Sovelluskehittäjään.

8. Muutokset
ReceiptHero voi kehittää ja muuttaa ReceiptHeroa. ReceiptHerolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja ReceiptHeron tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä vähintään 90 päivää etukäteen. Jos Loppukäyttäjä tämän jälkeen käyttää ReceiptHeroa, sen katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot tai tietosuojakäytännön.

9. Maksut ja kustannukset
ReceiptHero on Loppukäyttäjille maksuton. Loppukäyttäjä vastaa kustannuksistaan ReceiptHeron käyttöön liittyen, kuten ReceiptHeron edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannuksista. Loppukäyttäjä vastaa myös Kumppanisovellusten palveluihin mahdollisesti liittyvistä maksuista.

10. Tietosuoja
ReceiptHeron toteuttamisessa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä ReceiptHeron verkkosivuilta saatavilla olevaa tietosuojakäytäntöä, johon Loppukäyttäjä vakuuttaa perehtyneensä huolellisesti.

11. Tietoturva
ReceiptHero toteuttaa ReceiptHeron noudattaen tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä, kuten välitettyjen tietojen salausta sekä rajattua varmuuskopiointia. ReceiptHerolla on oikeus tilapäisesti katkaista pääsy ReceiptHeroon, jos (i) Loppukäyttäjä tai sen käyttämät laitteet tai ohjelmistot mahdollisesti vaarantavat ReceiptHeron tai kolmansien osapuolten tietoturvan, tai jos (ii) ReceiptHeroon kohdistuu vakava tietoturvauhka.

12. Immateriaalioikeudet
ReceiptHero tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki ReceiptHeroa koskevat immateriaalioikeudet (mukaan luettuna tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, domain-nimet sekä näitä koskevat hakemukset).

Loppukäyttäjä saa hyödyntää ReceiptHeroa vain Sopimuksen mukaisesti ja sen voimassaolon ajan. Loppukäyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ReceiptHero ja sen taustalla olevat ohjelmistot sisältävät ReceiptHeron ja kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, kuten ohjelmiston lähdekoodi, ohjelmistokomponenttien erityiset suunnittelutavat, rakennekaavat ja -logiikat, ohjelmointitekniikat ja näitä koskevat dokumentit. ReceiptHeron tai sen taustalla olevien ohjelmistojen tai niiden kopiointi, purkaminen, tutkiminen tai takaisinmallintaminen on kiellettyä.

Jos kolmas osapuoli väittää ReceiptHeron loukkaavan sen immateriaalioikeuksia, ReceiptHerolla on oikeus (i) hankkia tarvittavat käyttöoikeudet ReceiptHeron käytön jatkamiseksi, (ii) muuttaa ReceiptHeroa loukkauksen poistamiseksi tai (iii) irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. ReceiptHerolla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vastuita tai velvoitteita.

13. Ei takuuta, vastuunrajoitukset
ReceiptHeron hyödyntäminen tapahtuu Loppukäyttäjän omalla vastuulla. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ReceiptHero tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuita saatavuudesta, käytettävyydestä, virheettömyydestä taikka soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ReceiptHero ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tietojen katoamisesta tai niiden uudelleenluomisesta, saamatta jääneistä voitoista tai eduista, liikevaihdon vähentymisestä, mainehaitasta, kateostoista, kolmansille aiheutuneista vahingoista taikka muista ennalta arvaamattomista vahingoista, eikä Kumppanisovellusten tuottamista palveluista taikka Elinkeinonharjoittajilta ostetuista tuotteista tai palveluista.

14. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi tai Yritysasiakkaan osalta Sopimuksessa yksilöidyn määräajan. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä tai ReceiptHeron käyttöönotosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ReceiptHerolle.

Loppukäyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti ReceiptHerolle. ReceiptHerolla ja Yritysasiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus noudattamalla 60 päivän irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan kuluessa noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimusta eikä ole korjannut menettelyään 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, tai jos (ii) Yritysasiakas tai ReceiptHero ajautuu konkurssiin, asetetaan yrityssaneeraukseen tai osoittautuu muutoin kykenemättömäksi vastaamaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Sopimuksen päätyttyä Loppukäyttäjän ReceiptHero-kuitit ja muut henkilötiedot hävitetään ReceiptHeron tietosuojakäytännön mukaisesti, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

15. Ylivoimainen este
Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ja jonka johdosta osapuolen velvoitteiden täyttäminen muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi tai mahdottomaksi (”Ylivoimainen este”). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, mielenosoitusta, työselkkausta, lakkoa, työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, luonnonmullistusta, tietoliikennekatkosta tai muuta vastaavaa seikkaa. Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Ylivoimainen este on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan Sopimuksen täyttämiseen vähintään 30 päivän ajan.

16. Muut ehdot
Sovellettava laki ja riidanratkaisu
. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät 60 päivän kuluessa johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa Sopimusta koskeva riita myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Sopimuksen siirtäminen, alihankinnat. ReceiptHerolla ja Yritysasiakkaalla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. ReceiptHerolla on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen täyttämisessä. ReceiptHero vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan.

Osittainen mitättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun viranomaisen lainvoimaisella päätöksellä, niin sellainen mitättömyys tai pätemättömyys ei mitätöi koko Sopimusta, vaan Sopimus jää voimaan muilta osin.